Terms and Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไข

    Terms and Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนที่การทําธุรกรรมของคุณจะเสร็จสมบูรณ์คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการยื่นขอเข้าถึงและบริกา จาก Pumpxx69.com  คุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายโดยพวกเขา ข้อตกลงนี้จะมีผลเมื่อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านออกให้กับสมาชิกโดย Pumpxx69.com  ข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง Pumpxx69.com ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกแต่ละคนทราบ Pumpxx69.com  มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาเนื้อหาเว็บไซต์และข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา สมาชิกควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไข และราคาเป็นระยะสําหรับการเปลี่ยนแปลง การใช้งานเว็บไซต์ Pumpxx69.com ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน

     การเข้าถึงและการใช้บริการผ่านการใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณร่วมกัน หรือคุณสามารถใช้ Facebook หรือ Google เพื่อลงชื่อเข้าใช้ได้ สมาชิกแต่ละคนต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย Pumpxx69.com จะไม่ปล่อยรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้และการละเมิดกฎหมาย

ข้อตกลงในการดูเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่

Pumpxx69.com ได้รับการออกแบบและมีไว้สําหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรืออายุตามกฎหมายส่วนใหญ่ในเขตอํานาจศาลที่คุณอาศัยอยู่) ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสามารถเข้าถึงภาพคําอธิบายด้วยวาจาและเสียงที่มีลักษณะทางเพศที่มุ่งเน้นกามอย่างตรงไปตรงมา เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจรวมถึงการแสดงภาพกราฟิกและคําอธิบายของภาพเปลือยและกิจกรรมทางเพศและไม่ควรเข้าถึงโดยผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี (หรืออายุของคนส่วนใหญ่ตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่คุณอาศัยอยู่) หรือผู้ที่ไม่ต้องการสัมผัสกับเนื้อหาดังกล่าว ฉันจะไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้มีอายุตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่มีการดูเว็บไซต์นี้และมีอย่างน้อย 18 ปีในการดูหรือเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การกระทําต้องห้าม

     คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทําต่อไปนี้ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

    • การกระทําใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อถอดรหัสต่อต้านการคัดลอกของข้อมูลใด ๆ ที่เป็นเจ้าของหรือถือโดย Pumpxx69.com
    • การใช้เนื้อหาในการให้บริการสําหรับการใช้งานอื่นนอกเหนือจากส่วนตัวของคุณ การใช้งานส่วนบุคคล
    • การกระทําใด ๆ ที่ทําให้เกิดหรือส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อ Pumpxx69.com หรือบุคคลที่สาม
    • การกระทําใด ๆ ที่ละเมิดมาตรฐานและกฎหมายของชุมชนที่คุณอาศัยอยู่เกี่ยวกับสื่อที่มุ่งเน้นทางเพศ
    • การกระทําใด ๆ ที่ขัดขวางการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามปกติกับสาธารณะและ การกระทําอื่น ๆ ที่กําหนดว่าไม่เหมาะสมโดย Pumpxx69.com

     โดยการซื้อสมาชิกคุณกําลังทําข้อความต่อไปนี้โดยปริยาย – ‘ฉันยืนยันและสาบานว่าณ เวลานี้ภายใต้บทลงโทษของ Perjury ฉันอายุตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่มีการดูเว็บไซต์นี้และมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ฉันจะไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้มีอายุตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่มีการดูเว็บไซต์นี้และมีอย่างน้อย 18 ปีในการดูหรือเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้ ฉันเข้าใจว่าโดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ฉันจะสัมผัสกับเนื้อหาที่อาจรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงภาพภาพเสียงและคําอธิบายด้วยวาจาของธรรมชาติทางเพศที่มุ่งเน้นและเร้าอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาภาพวาดของภาพเปลือยและการกระทําทางเพศ ฉันยืนยันว่าฉันไม่ได้โกรธเคืองกับเนื้อหาดังกล่าวและวัสดุดังกล่าวถูกกฎหมายในชุมชนของฉัน ฉันอาสาดูได้ยินและเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวด้วยตัวเองและฉันเลือกที่จะทําเช่นนั้นเพราะฉันต้องการดู / อ่าน / ได้ยินหรือเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวเพื่อความบันเทิงข้อมูลหรือความบันเทิงของฉันเอง ทางเลือกของฉันคือการสําแดงความสนใจของฉันในเรื่องดังกล่าวซึ่งมีสุขภาพดีและปกติและยังจัดขึ้นโดยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ของฉัน ฉันคุ้นเคยกับมาตรฐานที่จัดขึ้นในชุมชนของฉันอย่างสมบูรณ์และวัสดุที่ฉันคาดว่าจะเข้าถึงในเว็บไซต์นี้อยู่ในมาตรฐานเหล่านี้ จากประสบการณ์ของฉันผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยในชุมชนของฉันยอมรับการบริโภควัสดุดังกล่าวโดยเต็มใจผู้ใหญ่ในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งมีฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมจากวัสดุสําหรับผู้เยาว์และผู้ใหญ่ที่ไม่เต็มใจ ผู้ใหญ่ในชุมชนของฉันจะยอมรับมาตรฐานที่แสดงภายในเว็บไซต์นี้และจะไม่พบเนื้อหาใด ๆ ที่น่ารังเกียจในสิทธิบัตร

การชดใช้ค่าเสียหาย

     คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ Pumpxx69.com และ บริษัท ในเครือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรรมการตัวแทนคู่ค้าผู้รับเหมาและพนักงานไม่เป็นอันตรายจากและต่อต้านการเรียกร้องค่าใช้จ่ายและความต้องการใด ๆ และทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่ทําโดยบุคคลที่สามใด ๆ เนื่องจากเกิดขึ้นจากหรือยืนยันในการเชื่อมต่อกับการใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดรวมถึงการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ Pumpxx69.com ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ มิฉะนั้นอาจชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ คุณตกลงที่จะร่วมมือกับ Pumpxx69.com ในการยืนยันการป้องกันที่มีอยู่

การแจ้งลบ

     โปรดเข้าใจว่าเราเป็นเพียงการบริการเว็บไซต์หนังโป๊ เว็บไซต์ 18+ ด้านความสุข สําหรับวิดีโอเราไม่ตรวจสอบวิดีโอที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ได้ทุกวิดีโอด้วยตนเอง เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างรวดเร็วเมื่อมีการรายงานเนื้อหานั้นการละเมิด: หากคุณเจอเนื้อหาที่อัปโหลดที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายเป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมโปรดรายงานเนื้อหาโดยใช้แบบฟอร์มการละเมิดด้านล่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวม URL วิดีโอและข้อมูลใด ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถระบุเนื้อหาและดําเนินการกับรายงานได้อย่างรวดเร็ว

ลิขสิทธิ์: หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เชื่อว่าเนื้อหาของคุณถูกอัปโหลดไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดใช้ลิงก์ลิขสิทธิ์ด้านล่างเพื่อใช้แบบฟอร์มคําขอลบลิขสิทธิ์ออนไลน์ของเรา การใช้เว็บฟอร์มของเราเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเราในการดําเนินการตามรายงานอย่างรวดเร็ว ความล้มเหลวในการใช้เว็บฟอร์มอาจทําให้การประมวลผลคําขอของคุณล่าช้า และอาจนําข้อผิดพลาดเข้าสู่กระบวนการด้วย

นอกจากนี้โปรดทราบว่าเราให้บริการลายนิ้วมือดิจิตอลเพื่อป้องกันการอัปโหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เรา หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการโปรดคลิกที่นี่

หากเป็นบุคคลหรือติดต่อเรา : pumpxx69@gmail.com 

คําถามและข้อมูลการติดต่อ

     หากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา pumpxx69@gmail.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการติดแบนเนอร์เพื่อลงโฆษณา 

Terms and Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18/4/2021

เว็บดูหนัง 18+ หนังโป๊ญี่ปุ่น, หนังโป๊ฝรั่ง, หนังโป๊ไทย, หนังโป๊ซับไทย, คลิปโป๊, เลสเบี้ยน, เกย์, คลิปหลุด, แอบถ่าย XXX เกาหลี, จีน, ไทย, เอเชีย, ฝรั่ง และอีกมากมาย และ อ่านเรื่องเสียว ได้ที่นี้ เรามีทีมงานอัพเดทหนังโป๊ คลิปโป๊ทุกวันๆ ละ 100 เรื่อง+ มีหลากหลายแนว ที่สำคัญสามารถรับชมได้แบบไม่มีโฆษณาคั่น 100% เราหวังว่า เว็บไซต์ของเราจะสามารถสร้างความสุขและเติมเต็มให้ทุกๆ คนบรรลุถึงความสุขในเรื่อง 18+ ได้อย่างเต็มที่ สามารถดูและอ่านเรื่องเสียวได้ที่นี้ Pumpxx69.com เว็บหนังโป๊ 18+ และอ่านเรื่องเสียวได้เลย